Bàn chải dây

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Phạm vi áp dụng
Nhóm sản phẩm
Bàn chải dây
Đường kính/mm
Chiều rộng/mm
Chiều dài/mm
Đường kính trục/mm
Mũi khoan/mm
Chiều dài có ích
Chiều dài dây
Độ dày dây
Nạp
Số lượng dây tết
Vật liệu dây
Số lượng dãy