BH 600 Bàn chải tay cán gỗ cho Thép, Thép không gỉ, Kim loại không chứa sắt

Mới
Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Kim loại không chứa sắt
Ưu thế: Bàn chải tay có tay cầm gỗ để loại bỏ rỉ sét, bụi bẩn và sơn bằng tay
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều dài/mm Nạp Kết cấu Chiều dài có ích/mm Số lượng dãy Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm
290
Chiều dài
Holzgriff
Nạp
nhẵn
Kết cấu
125
Chiều dài có ích
2
Số lượng dãy
25
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,35
Độ dày dây
290
Chiều dài
Holzgriff
Nạp
nhẵn
Kết cấu
125
Chiều dài có ích
5
Số lượng dãy
25
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,35
Độ dày dây
290
Chiều dài
Holzgriff
Nạp
nhẵn
Kết cấu
125
Chiều dài có ích
4
Số lượng dãy
25
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,35
Độ dày dây
290
Chiều dài
Holzgriff
Nạp
nhẵn
Kết cấu
125
Chiều dài có ích
3
Số lượng dãy
25
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
290
Chiều dài
Holzgriff
Nạp
nhẵn
Kết cấu
125
Chiều dài có ích
4
Số lượng dãy
25
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
290
Chiều dài
Holzgriff
Nạp
gợn sóng
Kết cấu
125
Chiều dài có ích
3
Số lượng dãy
25
Chiều dài dây
Đồng thau
Vật liệu dây
0,35
Độ dày dây
290
Chiều dài
Holzgriff
Nạp
gợn sóng
Kết cấu
125
Chiều dài có ích
4
Số lượng dãy
25
Chiều dài dây
Đồng thau
Vật liệu dây
0,35
Độ dày dây
290
Chiều dài
Holzgriff
Nạp
nhẵn
Kết cấu
125
Chiều dài có ích
3
Số lượng dãy
25
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,35
Độ dày dây