BK 600 W Bàn chải hình côn có sợi, dây gợn sóng cho Thép

Vật liệu
Thép
Ưu thế: Dụng cụ lý tưởng để làm sạch các vị trí khó tiếp cận, các vùng khó tiếp cận và góc vát - Hiệu quả chải bảo vệ vật liệu nhờ thiết kế dây thắt gợn sóng - Hoàn toàn phù hợp để làm sạch các bề mặt lớn hơn - Loại bỏ rỉ sét, chất bẩn, cặn sơn, v.v.
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Nạp T.độ c.phép Kết cấu Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm
115
Đường kính
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
gợn sóng rất cứng
Kết cấu
26
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
125
Đường kính
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
gợn sóng rất cứng
Kết cấu
26
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây