BK 600 W Bàn chải hình côn có sợi, dây gợn sóng cho Thép

Vật liệu
Thép
Ưu thế: Dụng cụ lý tưởng để làm sạch các vị trí khó tiếp cận, các vùng khó tiếp cận và góc vát - Hiệu quả chải bảo vệ vật liệu nhờ thiết kế dây thắt gợn sóng - Hoàn toàn phù hợp để làm sạch các bề mặt lớn hơn - Loại bỏ rỉ sét, chất bẩn, cặn sơn, v.v.