BK 600 Z Bàn chải dây cho Thép, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Ưu thế: Dụng cụ lý tưởng để xử lý các vị trí khó tiếp cận, các góc bên trong và góc vát - Hiệu suất chải cao nhờ thiết kế dây thắt nút - Hoàn toàn phù hợp để làm sạch các bề mặt lớn hơn - Loại bỏ cáu cặn, rỉ sét, sơn, xỉ, v.v.
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Nạp T.độ c.phép Kết cấu Số lượng dãy Số lượng dây tết Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm Số hiệu mặt hàng
100
Đường kính
14
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
18
Số lượng dây tết
20
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
358327
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
14
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
18
Số lượng dây tết
22
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
358328
Số hiệu mặt hàng
100
Đường kính
14
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
20
Số lượng dây tết
20
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
358329
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
14
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
20
Số lượng dây tết
22
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
358330
Số hiệu mặt hàng