BK 600 Z Bàn chải hình côn có sợi, dây thắt nút cho Thép, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Ưu thế: Dụng cụ lý tưởng để xử lý các vị trí khó tiếp cận, các góc bên trong và góc vát - Hiệu suất chải cao nhờ thiết kế dây thắt nút - Hoàn toàn phù hợp để làm sạch các bề mặt lớn hơn - Loại bỏ cáu cặn, rỉ sét, sơn, xỉ, v.v.
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Nạp T.độ c.phép Kết cấu Số lượng dãy Số lượng dây tết Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm
100
Đường kính
14
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
18
Số lượng dây tết
20
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
115
Đường kính
14
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
18
Số lượng dây tết
22
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
100
Đường kính
14
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
20
Số lượng dây tết
20
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
115
Đường kính
14
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
20
Số lượng dây tết
22
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây