BPS 600 W Bàn chải dây cho Thép, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Ưu thế: Để gia công tinh xảo và loại bỏ các gờ trong đường ống hoặc lỗ khoan - Thích hợp để gia công và làm sạch khuôn và các bộ phận đúc - Dụng cụ rất mềm và dễ điều chỉnh
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều dài/mm Đường kính trục/mm T.độ c.phép Kết cấu Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm Số hiệu mặt hàng
25
Đường kính
75
Chiều dài
6
Đường kính trục
18.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
25
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
358347
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
75
Chiều dài
6
Đường kính trục
18.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
25
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
358349
Số hiệu mặt hàng
12
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
20.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
25
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
358350
Số hiệu mặt hàng
12
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
20.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
25
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
358351
Số hiệu mặt hàng
25
Đường kính
75
Chiều dài
6
Đường kính trục
18.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
25
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
358352
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
75
Chiều dài
6
Đường kính trục
18.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
25
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
358353
Số hiệu mặt hàng