BPS 600 Z Bàn chải dây cho Thép, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Ưu thế: Đường kính dụng cụ thay đổi tùy theo tốc độ - Hoàn toàn phù hợp để gia công bề mặt ống bên trong hoặc lỗ khoan - Hiệu quả chải cao nhờ thiết kế dây thắt nút
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều dài/mm Đường kính trục/mm T.độ c.phép Kết cấu Số lượng dãy Số lượng dây tết Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm Số hiệu mặt hàng
19
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
20.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
6
Số lượng dây tết
25
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,35
Độ dày dây
358333
Số hiệu mặt hàng
19
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
20.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
6
Số lượng dây tết
25
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,35
Độ dày dây
358336
Số hiệu mặt hàng
22
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
20.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
8
Số lượng dây tết
25
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,35
Độ dày dây
358339
Số hiệu mặt hàng
22
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
20.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
8
Số lượng dây tết
25
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,35
Độ dày dây
358341
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
72
Chiều dài
6
Đường kính trục
20.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
12
Số lượng dây tết
25
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,35
Độ dày dây
358344
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
72
Chiều dài
6
Đường kính trục
20.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
12
Số lượng dây tết
25
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,35
Độ dày dây
358345
Số hiệu mặt hàng