BPS 600 Z Bàn chải cọ có trục, dây thắt nút cho Thép, Thép không gỉ

Vật liệu
Thép
Thép không gỉ
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng gia công kim loại
Kết cấu kim loại
Ngành xử lý thép không gỉ
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Xây dựng nhà máy
Xây dựng rào chắn
Xây dựng thép
Ưu thế: Đường kính dụng cụ thay đổi tùy theo tốc độ - Hoàn toàn phù hợp để gia công bề mặt ống bên trong hoặc lỗ khoan - Hiệu quả chải cao nhờ thiết kế dây thắt nút
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều dài/mm Đường kính trục/mm T.độ c.phép Kết cấu Số lượng dãy Số lượng dây tết Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm
30
Đường kính
72
Chiều dài
6
Đường kính trục
20.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
12
Số lượng dây tết
25
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,35
Độ dày dây
19
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
20.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
6
Số lượng dây tết
25
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,35
Độ dày dây
19
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
20.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
6
Số lượng dây tết
25
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,35
Độ dày dây
22
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
20.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
8
Số lượng dây tết
25
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,35
Độ dày dây
22
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
20.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
8
Số lượng dây tết
25
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,35
Độ dày dây
30
Đường kính
72
Chiều dài
6
Đường kính trục
20.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
12
Số lượng dây tết
25
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,35
Độ dày dây