BR 600 W Bàn chải tròn, dây gợn sóng cho Thép, Thép không gỉ

Vật liệu
Thép
Thép không gỉ
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng gia công kim loại
Kết cấu kim loại
Ngành xử lý thép không gỉ
Ưu thế: Thích hợp cho các công việc chải và mài vụn nhẹ đến trung bình trên các cạnh cắt, ống hoặc các bộ phận nhỏ - sử dụng trên máy tĩnh - mật độ lắp cao, do đó có tuổi thọ lâu dài- Bộ chuyển đổi bao gồm cho đường kính trục 12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Mũi khoan/mm T.độ c.phép Kết cấu Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm Nạp
150
Đường kính
25
Chiều rộng
32
Mũi khoan
6.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
30
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
Nạp
178
Đường kính
25
Chiều rộng
32
Mũi khoan
6.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
42
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
Nạp
200
Đường kính
25
Chiều rộng
32
Mũi khoan
4.500
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
45
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
Nạp
150
Đường kính
25
Chiều rộng
32
Mũi khoan
6.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
30
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
Nạp
178
Đường kính
25
Chiều rộng
32
Mũi khoan
6.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
42
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
Nạp
200
Đường kính
25
Chiều rộng
32
Mũi khoan
4.500
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
45
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
Nạp
115
Đường kính
15
Chiều rộng
Mũi khoan
15.000
T.độ c.phép
gợn sóng rất cứng
Kết cấu
24
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
Ren M 14
Nạp
125
Đường kính
15
Chiều rộng
Mũi khoan
15.000
T.độ c.phép
gợn sóng rất cứng
Kết cấu
29
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
Ren M 14
Nạp