BR 600 Z Bàn chải tròn, dây thắt nút cho Thép không gỉ, Thép

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Ưu thế: Bàn chải tròn để xử lý sơ bộ và xử lý lại các mối - để loại bỏ hết cáu cặn, rỉ sét, xỉ - cho công việc đẽo rìa và chải sạch
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Mũi khoan/mm T.độ c.phép Kết cấu Số lượng dãy Số lượng dây tết Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm
115
Đường kính
14
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
20
Số lượng dây tết
22
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
125
Đường kính
14
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
24
Số lượng dây tết
22
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
178
Đường kính
14
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
9.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
30
Số lượng dây tết
42
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
115
Đường kính
14
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
20
Số lượng dây tết
22
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
125
Đường kính
14
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
24
Số lượng dây tết
22
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây