BRP 600 Z Bàn chải đường ống, dây thắt nút cho Thép, Thép không gỉ

Vật liệu
Thép
Thép không gỉ
Phạm vi áp dụng
Công nghiệp dầu và khí
Kết cấu kim loại
Ngành xử lý thép không gỉ
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Xây dựng nhà máy
Xây dựng rào chắn
Xây dựng đường ống
Ưu thế: Dụng cụ lý tưởng để xử lý chuyên nghiệp các đường nối U/V trong cấu trúc đường ống, đường ống dẫn và bình chứa - Nhờ chiều rộng sử dụng hẹp cũng rất phù hợp để xử lý khu vực xử lý khó tiếp cận (ví dụ mối hàn gốc hoặc mối hàn hẹp) - Làm sạch tất cả các mối hàn trên các mối nối ống
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Mũi khoan/mm T.độ c.phép Kết cấu Số lượng dãy Số lượng dây tết Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm
115
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
15.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
32
Số lượng dây tết
28
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
125
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
36
Số lượng dây tết
22
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
178
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
9.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
48
Số lượng dây tết
42
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
125
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
36
Số lượng dây tết
22
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây