BRP 600 Z Bàn chải dây cho Thép

Phạm vi ứng dụng
Thép
Ưu thế: Dụng cụ lý tưởng để xử lý chuyên nghiệp các đường nối U/V trong cấu trúc đường ống, đường ống dẫn và bình chứa - Nhờ chiều rộng sử dụng hẹp cũng rất phù hợp để xử lý khu vực xử lý khó tiếp cận (ví dụ mối hàn gốc hoặc mối hàn hẹp) - Làm sạch tất cả các mối hàn trên các mối nối ống
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Mũi khoan/mm T.độ c.phép Kết cấu Số lượng dãy Số lượng dây tết Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
15.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
32
Số lượng dây tết
28
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
358314
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
36
Số lượng dây tết
22
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
358315
Số hiệu mặt hàng
178
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
9.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
48
Số lượng dây tết
46
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
358319
Số hiệu mặt hàng