BRS 600 W Bàn chải tròn có trục, dây gợn sóng cho Thép, Thép không gỉ

Vật liệu
Thép
Thép không gỉ
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng gia công kim loại
Kết cấu kim loại
Ngành xử lý thép không gỉ
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Xây dựng nhà máy
Xây dựng rào chắn
Xây dựng thép
Ưu thế: Thiết kế dây gợn sóng để vệ sinh và làm sạch nhẹ nhàng các bề mặt có kích thước vừa và nhỏ - Lý tưởng cho các bộ phận khó tiếp cận như gờ tròn, mép nối - Hiệu suất chải tốt ngay cả với các phôi đã được tạo hình
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Đường kính trục/mm T.độ c.phép Kết cấu Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm
30
Đường kính
9
Chiều rộng
40
Chiều dài
6
Đường kính trục
20.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
6
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,2
Độ dày dây
40
Đường kính
9
Chiều rộng
40
Chiều dài
6
Đường kính trục
18.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
11
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,2
Độ dày dây
50
Đường kính
9
Chiều rộng
40
Chiều dài
6
Đường kính trục
15.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
13
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
60
Đường kính
14
Chiều rộng
44
Chiều dài
6
Đường kính trục
15.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
18
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
70
Đường kính
16
Chiều rộng
48
Chiều dài
6
Đường kính trục
15.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
20
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
30
Đường kính
9
Chiều rộng
40
Chiều dài
6
Đường kính trục
20.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
6
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,2
Độ dày dây
40
Đường kính
9
Chiều rộng
40
Chiều dài
6
Đường kính trục
18.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
11
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,2
Độ dày dây
50
Đường kính
9
Chiều rộng
40
Chiều dài
6
Đường kính trục
15.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
13
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
60
Đường kính
14
Chiều rộng
44
Chiều dài
6
Đường kính trục
15.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
18
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
70
Đường kính
16
Chiều rộng
48
Chiều dài
6
Đường kính trục
15.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
20
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây