BRS 600 W Bàn chải dây cho Thép, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Ưu thế: Thiết kế dây gợn sóng để vệ sinh và làm sạch nhẹ nhàng các bề mặt có kích thước vừa và nhỏ - Lý tưởng cho các bộ phận khó tiếp cận như gờ tròn, mép nối - Hiệu suất chải tốt ngay cả với các phôi đã được tạo hình
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Đường kính trục/mm T.độ c.phép Kết cấu Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
9
Chiều rộng
40
Chiều dài
6
Đường kính trục
20.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
6
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,2
Độ dày dây
358346
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
9
Chiều rộng
40
Chiều dài
6
Đường kính trục
18.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
11
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,2
Độ dày dây
358348
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
9
Chiều rộng
40
Chiều dài
6
Đường kính trục
15.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
13
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
358354
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
14
Chiều rộng
44
Chiều dài
6
Đường kính trục
15.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
18
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
358355
Số hiệu mặt hàng
70
Đường kính
16
Chiều rộng
48
Chiều dài
6
Đường kính trục
15.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
20
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
358356
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
9
Chiều rộng
40
Chiều dài
6
Đường kính trục
20.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
6
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,2
Độ dày dây
358357
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
9
Chiều rộng
40
Chiều dài
6
Đường kính trục
18.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
11
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,2
Độ dày dây
358358
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
9
Chiều rộng
40
Chiều dài
6
Đường kính trục
15.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
13
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
358359
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
14
Chiều rộng
44
Chiều dài
6
Đường kính trục
15.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
18
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
358360
Số hiệu mặt hàng
70
Đường kính
16
Chiều rộng
48
Chiều dài
6
Đường kính trục
15.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
20
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
358362
Số hiệu mặt hàng