BRS 600 Z Bàn chải tròn có trục, dây thắt nút cho Thép, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Ưu thế: Thiết kế thắt nút cho công việc chải thô và đảm bảo tuổi thọ lâu dài - Xử lý hiệu quả các khu vực khó tiếp cận như rãnh khía, rãnh, chỗ lõm - đẽo gờ các cạnh cắt, loại bỏ cặn, sơn, xỉ
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Đường kính trục/mm T.độ c.phép Kết cấu Số lượng dãy Số lượng dây tết Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm
75
Đường kính
12
Chiều rộng
37
Chiều dài
6
Đường kính trục
25.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
15
Số lượng dây tết
19
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
75
Đường kính
12
Chiều rộng
37
Chiều dài
6
Đường kính trục
25.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
15
Số lượng dây tết
19
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây