BRS 600 Z Bàn chải dây cho Thép, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Ưu thế: Thiết kế thắt nút cho công việc chải thô và đảm bảo tuổi thọ lâu dài - Xử lý hiệu quả các khu vực khó tiếp cận như rãnh khía, rãnh, chỗ lõm - đẽo gờ các cạnh cắt, loại bỏ cặn, sơn, xỉ
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Đường kính trục/mm T.độ c.phép Kết cấu Số lượng dãy Số lượng dây tết Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm Số hiệu mặt hàng
75
Đường kính
12
Chiều rộng
37
Chiều dài
6
Đường kính trục
25.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
15
Số lượng dây tết
19
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
358320
Số hiệu mặt hàng
75
Đường kính
12
Chiều rộng
37
Chiều dài
6
Đường kính trục
25.000
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
15
Số lượng dây tết
19
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
358321
Số hiệu mặt hàng