BT 600 W Đầu bàn chải, dây gợn sóng cho Thép, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Ưu thế: Dụng cụ lý tưởng để vệ sinh và làm sạch các bề mặt tiết diện hoặc không bằng phẳng, ví dụ Tấm có khía - Dùng cho công việc chải vừa phải, khử gỉ và loại bỏ sơn, tạp chất và cặn sơn - Công việc bảo vệ vật liệu - Dùng cho công việc thực hiện trên các tấm mỏng, ví dụ: Xưởng ô tô và công ty phục chế ô tô
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Nạp T.độ c.phép Kết cấu Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm
80
Đường kính
Ren M 14
Nạp
8.500
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
24
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
65
Đường kính
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
21
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
80
Đường kính
Ren M 14
Nạp
8.500
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
24
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
100
Đường kính
Ren M 14
Nạp
8.500
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
27
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
65
Đường kính
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
21
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây