BT 600 W Bàn chải dây cho Thép, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Ưu thế: Dụng cụ lý tưởng để vệ sinh và làm sạch các bề mặt tiết diện hoặc không bằng phẳng, ví dụ Tấm có khía - Dùng cho công việc chải vừa phải, khử gỉ và loại bỏ sơn, tạp chất và cặn sơn - Công việc bảo vệ vật liệu - Dùng cho công việc thực hiện trên các tấm mỏng, ví dụ: Xưởng ô tô và công ty phục chế ô tô
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Nạp T.độ c.phép Kết cấu Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
Ren M 14
Nạp
8.500
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
24
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
358326
Số hiệu mặt hàng
65
Đường kính
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
21
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
358372
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
Ren M 14
Nạp
8.500
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
24
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
358373
Số hiệu mặt hàng
100
Đường kính
Ren M 14
Nạp
8.500
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
27
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
358375
Số hiệu mặt hàng
65
Đường kính
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
21
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
358377
Số hiệu mặt hàng