BT 600 W Đầu bàn chải, dây gợn sóng cho Thép, Thép không gỉ

Vật liệu
Thép
Thép không gỉ
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng gia công kim loại
Kết cấu kim loại
Ngành xử lý thép không gỉ
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Xây dựng nhà máy
Xây dựng rào chắn
Xây dựng thép
Ưu thế: Dụng cụ lý tưởng để vệ sinh và làm sạch các bề mặt tiết diện hoặc không bằng phẳng, ví dụ Tấm có khía - Dùng cho công việc chải vừa phải, khử gỉ và loại bỏ sơn, tạp chất và cặn sơn - Công việc bảo vệ vật liệu - Dùng cho công việc thực hiện trên các tấm mỏng, ví dụ: Xưởng ô tô và công ty phục chế ô tô
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Nạp T.độ c.phép Kết cấu Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm
80
Đường kính
Ren M 14
Nạp
8.500
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
24
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
65
Đường kính
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
21
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
80
Đường kính
Ren M 14
Nạp
8.500
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
24
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
100
Đường kính
Ren M 14
Nạp
8.500
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
27
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
65
Đường kính
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
21
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây