BT 600 Z Đầu bàn chải có sợi, dây thắt nút cho Thép, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Ưu thế: Để chải mạnh các bề mặt lớn, phẳng - Chuẩn bị bề mặt kim loại trước khi sơn - Thiết kế dây thắt nút, ổn định giúp làm sạch và loại bỏ xỉ, gỉ, cặn và cặn bê tông dễ dàng hơn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Nạp T.độ c.phép Kết cấu Số lượng dãy Số lượng dây tết Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm
65
Đường kính
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
18
Số lượng dây tết
22
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,35
Độ dày dây
65
Đường kính
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
18
Số lượng dây tết
22
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
80
Đường kính
Ren M 14
Nạp
8.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
20
Số lượng dây tết
22
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
100
Đường kính
Ren M 14
Nạp
8.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
22
Số lượng dây tết
27
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
65
Đường kính
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
18
Số lượng dây tết
22
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây