BT 600 Z Đầu bàn chải có sợi, dây thắt nút cho Thép, Thép không gỉ

Vật liệu
Thép
Thép không gỉ
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng gia công kim loại
Kết cấu kim loại
Ngành xử lý thép không gỉ
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Xây dựng nhà máy
Xây dựng rào chắn
Xây dựng thép
Ưu thế: Để chải mạnh các bề mặt lớn, phẳng - Chuẩn bị bề mặt kim loại trước khi sơn - Thiết kế dây thắt nút, ổn định giúp làm sạch và loại bỏ xỉ, gỉ, cặn và cặn bê tông dễ dàng hơn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Nạp T.độ c.phép Kết cấu Số lượng dãy Số lượng dây tết Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm
65
Đường kính
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
18
Số lượng dây tết
22
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,35
Độ dày dây
65
Đường kính
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
18
Số lượng dây tết
22
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
80
Đường kính
Ren M 14
Nạp
8.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
20
Số lượng dây tết
22
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
100
Đường kính
Ren M 14
Nạp
8.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
22
Số lượng dây tết
27
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây
65
Đường kính
Ren M 14
Nạp
12.500
T.độ c.phép
nhẵn rất cứng
Kết cấu
1
Số lượng dãy
18
Số lượng dây tết
22
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,5
Độ dày dây