BTS 600 W Bàn chải dây cho Thép, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Ưu thế: Dụng cụ lý tưởng để làm sạch các bề mặt vừa và nhỏ - Dây gợn sóng để gia công tinh hoặc chuẩn bị bề mặt thép hoặc thép không gỉ - Loại bỏ sơn, rỉ sét, vết nứt
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều dài/mm Đường kính trục/mm T.độ c.phép Kết cấu Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
13.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
24
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
358331
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
13.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
24
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
358332
Số hiệu mặt hàng