BTS 600 W Đầu bàn chải có trục, dây gợn sóng cho Thép, Thép không gỉ

Vật liệu
Thép
Thép không gỉ
Ưu thế: Dụng cụ lý tưởng để làm sạch các bề mặt vừa và nhỏ - Dây gợn sóng để gia công tinh hoặc chuẩn bị bề mặt thép hoặc thép không gỉ - Loại bỏ sơn, rỉ sét, vết nứt
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều dài/mm Đường kính trục/mm T.độ c.phép Kết cấu Chiều dài dây/mm Vật liệu dây Độ dày dây/mm
50
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
13.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
24
Chiều dài dây
Thép
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây
50
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
13.000
T.độ c.phép
gợn sóng
Kết cấu
24
Chiều dài dây
Thép không gỉ
Vật liệu dây
0,3
Độ dày dây