Mũi doa carbua

Bước làm việc
Máy
Nhóm sản phẩm
Mũi doa carbua
Đường kính/mm
Chiều dài/mm
Đường kính trục/mm
Chiều dài trục
Thiết kế
Chạc răng