Mũi doa carbua

Bước làm việc
Máy
Nhóm sản phẩm
Mũi doa carbua
Đường kính theo mm
Chiều dài theo mm
Đường kính trục theo mm