Mũi doa carbua

Bước làm việc
Máy
Nhóm sản phẩm
Mũi doa carbua
Đường kính /mm
Chiều dài /mm
Đường kính trục /mm
Chiều dài trục
Thiết kế