bộ HF 100 Mũi doa carbua

Tính chất: Bộ máy phay 5 chi tiết, khớp răng 6, trong hộp có nắp xoáy của Klingspor - Thành phần: HF 100B 12,7x25x6 (295610), HF 100C 12,7x25x6 (295753), HF 100D 12,7x11x6 (295859), HF 100E 12,7x22x6 (295925), HF 100F 12,7x25x6 (296010) Ưu thế: Trình bày của các nhà bán hàng top đầu - cất trữ an toàn và hữu ích
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Đường kính trục theo mm Chạc răng Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
9,6
Đường kính
6
Đường kính trục
Khớp răng đôi
Chạc răng
336927
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có