HF 100 C Mũi doa carbua

Tính chất: Dao xoay hình trụ với đầu dạng cầu - Thiết kế theo DIN 8032: WRC Ưu thế: Có thể sử dụng phổ dụng cho các bề mặt, đường viền và vành ngoài