HF 100 D Mũi doa carbua

Tính chất: Dao xoay hình cầu - Thiết kế theo DIN 8032: KUD Ưu thế: Gia công các đường viền - Mài nhẵn các lỗ khoan
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều dài/mm Đường kính trục/mm Chiều cao/mm Chạc răng T.độ c.phép Thiết kế Chiều dài trục/mm Số hiệu mặt hàng
6
Đường kính
50
Chiều dài
6
Đường kính trục
4,7
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
65.000
T.độ c.phép
hình cầu
Thiết kế
45,3
Chiều dài trục
295819
Số hiệu mặt hàng
8
Đường kính
52
Chiều dài
6
Đường kính trục
6
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
hình cầu
Thiết kế
46
Chiều dài trục
295831
Số hiệu mặt hàng
9,6
Đường kính
54
Chiều dài
6
Đường kính trục
8
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
hình cầu
Thiết kế
46
Chiều dài trục
295843
Số hiệu mặt hàng
12,7
Đường kính
56
Chiều dài
6
Đường kính trục
11
Chiều cao
khớp răng đơn thô
Chạc răng
35.000
T.độ c.phép
hình cầu
Thiết kế
45
Chiều dài trục
295857
Số hiệu mặt hàng
12,7
Đường kính
56
Chiều dài
6
Đường kính trục
11
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
35.000
T.độ c.phép
hình cầu
Thiết kế
45
Chiều dài trục
295859
Số hiệu mặt hàng
16
Đường kính
60
Chiều dài
6
Đường kính trục
14
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
25.000
T.độ c.phép
hình cầu
Thiết kế
46
Chiều dài trục
295868
Số hiệu mặt hàng
9,6
Đường kính
54
Chiều dài
6
Đường kính trục
8
Chiều cao
khớp răng đơn thô
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
hình cầu
Thiết kế
46
Chiều dài trục
300054
Số hiệu mặt hàng
6
Đường kính
50
Chiều dài
6
Đường kính trục
4,7
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Thép
Chạc răng
65.000
T.độ c.phép
hình cầu
Thiết kế
45,3
Chiều dài trục
334141
Số hiệu mặt hàng
6
Đường kính
50
Chiều dài
6
Đường kính trục
4,7
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Inox
Chạc răng
65.000
T.độ c.phép
hình cầu
Thiết kế
45,3
Chiều dài trục
334142
Số hiệu mặt hàng
8
Đường kính
52
Chiều dài
6
Đường kính trục
6
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Thép
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
hình cầu
Thiết kế
46
Chiều dài trục
334143
Số hiệu mặt hàng
9,6
Đường kính
54
Chiều dài
6
Đường kính trục
8
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Inox
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
hình cầu
Thiết kế
46
Chiều dài trục
334145
Số hiệu mặt hàng
9,6
Đường kính
54
Chiều dài
6
Đường kính trục
8
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Thép
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
hình cầu
Thiết kế
46
Chiều dài trục
334146
Số hiệu mặt hàng
12,7
Đường kính
56
Chiều dài
6
Đường kính trục
11
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Thép
Chạc răng
35.000
T.độ c.phép
hình cầu
Thiết kế
45
Chiều dài trục
334147
Số hiệu mặt hàng
12,7
Đường kính
56
Chiều dài
6
Đường kính trục
11
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Inox
Chạc răng
35.000
T.độ c.phép
hình cầu
Thiết kế
45
Chiều dài trục
334148
Số hiệu mặt hàng
3
Đường kính
38
Chiều dài
3
Đường kính trục
2,5
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
100.000
T.độ c.phép
hình cầu
Thiết kế
35,5
Chiều dài trục
295784
Số hiệu mặt hàng