HF 100 E Mũi doa carbua

Tính chất: Dao xoay hình giọt - Thiết kế theo DIN 8032: TRE Ưu thế: Khoét các gờ hàn - Phù hợp để gia công chi tiết đúc
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều dài theo mm Đường kính trục theo mm Chiều cao theo mm Chạc răng Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
12,7
Đường kính
67
Chiều dài
6
Đường kính trục
22
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Inox
Chạc răng
35.000
Tốc độ cho phép
334150
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
12,7
Đường kính
67
Chiều dài
6
Đường kính trục
22
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Thép
Chạc răng
35.000
Tốc độ cho phép
334149
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
12,7
Đường kính
67
Chiều dài
6
Đường kính trục
22
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
35.000
Tốc độ cho phép
295925
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
8
Đường kính
60
Chiều dài
6
Đường kính trục
15
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
Tốc độ cho phép
295909
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
9,6
Đường kính
60
Chiều dài
6
Đường kính trục
16
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
Tốc độ cho phép
295916
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có