HF 100 E Mũi doa carbua

Tính chất: Dao xoay hình giọt - Thiết kế theo DIN 8032: TRE Ưu thế: Khoét các gờ hàn - Phù hợp để gia công chi tiết đúc
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều dài/mm Đường kính trục/mm Chiều cao/mm Chạc răng T.độ c.phép Thiết kế Chiều dài trục/mm
8
Đường kính
60
Chiều dài
6
Đường kính trục
15
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
hình elip
Thiết kế
45
Chiều dài trục
9,6
Đường kính
60
Chiều dài
6
Đường kính trục
16
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
hình elip
Thiết kế
44
Chiều dài trục
12,7
Đường kính
67
Chiều dài
6
Đường kính trục
22
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
35.000
T.độ c.phép
hình elip
Thiết kế
45
Chiều dài trục
12,7
Đường kính
67
Chiều dài
6
Đường kính trục
22
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Inox
Chạc răng
35.000
T.độ c.phép
hình elip
Thiết kế
45
Chiều dài trục