HF 100 E Mũi doa carbua

Tính chất: Dao xoay hình giọt - Thiết kế theo DIN 8032: TRE Ưu thế: Khoét các gờ hàn - Phù hợp để gia công chi tiết đúc
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều dài/mm Đường kính trục/mm Chiều cao/mm Chạc răng T.độ c.phép Thiết kế Chiều dài trục/mm Số hiệu mặt hàng
8
Đường kính
60
Chiều dài
6
Đường kính trục
15
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
hình elip
Thiết kế
45
Chiều dài trục
295909
Số hiệu mặt hàng
9,6
Đường kính
60
Chiều dài
6
Đường kính trục
16
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
hình elip
Thiết kế
44
Chiều dài trục
295916
Số hiệu mặt hàng
12,7
Đường kính
67
Chiều dài
6
Đường kính trục
22
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
35.000
T.độ c.phép
hình elip
Thiết kế
45
Chiều dài trục
295925
Số hiệu mặt hàng
12,7
Đường kính
67
Chiều dài
6
Đường kính trục
22
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Inox
Chạc răng
35.000
T.độ c.phép
hình elip
Thiết kế
45
Chiều dài trục
334150
Số hiệu mặt hàng

Sản phẩm thay thế