HF 100 F Mũi doa carbua

Tính chất: Dao xoay hình uốn tròn - Thiết kế theo DIN 8032: RBF Ưu thế: Phù hợp để gia công các chi tiết đúc
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều dài/mm Đường kính trục/mm Chiều cao/mm Chạc răng T.độ c.phép Thiết kế Chiều dài trục/mm Số hiệu mặt hàng
6
Đường kính
50
Chiều dài
6
Đường kính trục
18
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
65.000
T.độ c.phép
Côn có mũi hình cầu
Thiết kế
32
Chiều dài trục
295971
Số hiệu mặt hàng
8
Đường kính
65
Chiều dài
6
Đường kính trục
20
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
Côn có mũi hình cầu
Thiết kế
45
Chiều dài trục
295978
Số hiệu mặt hàng
9,6
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
19
Chiều cao
khớp răng đơn thô
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
Côn có mũi hình cầu
Thiết kế
45
Chiều dài trục
295985
Số hiệu mặt hàng
9,6
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
19
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
Côn có mũi hình cầu
Thiết kế
45
Chiều dài trục
295987
Số hiệu mặt hàng
12,7
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
25
Chiều cao
khớp răng đơn thô
Chạc răng
35.000
T.độ c.phép
Côn có mũi hình cầu
Thiết kế
45
Chiều dài trục
296007
Số hiệu mặt hàng
12,7
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
25
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
35.000
T.độ c.phép
Côn có mũi hình cầu
Thiết kế
45
Chiều dài trục
296010
Số hiệu mặt hàng
16
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
25
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
25.000
T.độ c.phép
Côn có mũi hình cầu
Thiết kế
45
Chiều dài trục
296020
Số hiệu mặt hàng
8
Đường kính
65
Chiều dài
6
Đường kính trục
20
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Thép
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
Côn có mũi hình cầu
Thiết kế
45
Chiều dài trục
334153
Số hiệu mặt hàng
8
Đường kính
65
Chiều dài
6
Đường kính trục
20
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Inox
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
Côn có mũi hình cầu
Thiết kế
45
Chiều dài trục
334154
Số hiệu mặt hàng
9,6
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
19
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Thép
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
Côn có mũi hình cầu
Thiết kế
45
Chiều dài trục
334155
Số hiệu mặt hàng
9,6
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
19
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Inox
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
Côn có mũi hình cầu
Thiết kế
45
Chiều dài trục
334156
Số hiệu mặt hàng
12,7
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
25
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Thép
Chạc răng
35.000
T.độ c.phép
Côn có mũi hình cầu
Thiết kế
45
Chiều dài trục
334157
Số hiệu mặt hàng
12,7
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
25
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Inox
Chạc răng
35.000
T.độ c.phép
Côn có mũi hình cầu
Thiết kế
45
Chiều dài trục
334158
Số hiệu mặt hàng
3
Đường kính
38
Chiều dài
3
Đường kính trục
14
Chiều cao
Khớp răng đơn
Chạc răng
100.000
T.độ c.phép
Côn có mũi hình cầu
Thiết kế
24
Chiều dài trục
295946
Số hiệu mặt hàng
3
Đường kính
38
Chiều dài
3
Đường kính trục
14
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
100.000
T.độ c.phép
Côn có mũi hình cầu
Thiết kế
24
Chiều dài trục
295951
Số hiệu mặt hàng