HF 100 F Mũi doa carbua

Tính chất: Dao xoay hình uốn tròn - Thiết kế theo DIN 8032: RBF Ưu thế: Phù hợp để gia công các chi tiết đúc