HF 100 G Mũi doa carbua

Tính chất: Dao xoay hình vòm nhọn với đầu nhọn dẹt - Thiết kế theo DIN 8032: SPG Ưu thế: Lý tưởng để vát các cạnh và mài nhẵn các lỗ khoan
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều dài/mm Đường kính trục/mm Chiều cao/mm Chạc răng T.độ c.phép Thiết kế Chiều dài trục/mm Số hiệu mặt hàng
6
Đường kính
50
Chiều dài
6
Đường kính trục
18
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
65.000
T.độ c.phép
Côn được rèn khuôn hình nón
Thiết kế
32
Chiều dài trục
296062
Số hiệu mặt hàng
8
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
19
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
Côn được rèn khuôn hình nón
Thiết kế
45
Chiều dài trục
296066
Số hiệu mặt hàng
9,6
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
19
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
Côn được rèn khuôn hình nón
Thiết kế
45
Chiều dài trục
296074
Số hiệu mặt hàng
12,7
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
19
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
35.000
T.độ c.phép
Côn được rèn khuôn hình nón
Thiết kế
45
Chiều dài trục
296079
Số hiệu mặt hàng
12,7
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
25
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
35.000
T.độ c.phép
Côn được rèn khuôn hình nón
Thiết kế
45
Chiều dài trục
296086
Số hiệu mặt hàng
6
Đường kính
50
Chiều dài
6
Đường kính trục
18
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Thép
Chạc răng
65.000
T.độ c.phép
Côn được rèn khuôn hình nón
Thiết kế
32
Chiều dài trục
334159
Số hiệu mặt hàng
8
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
19
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Thép
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
Côn được rèn khuôn hình nón
Thiết kế
45
Chiều dài trục
334161
Số hiệu mặt hàng
8
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
19
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Inox
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
Côn được rèn khuôn hình nón
Thiết kế
45
Chiều dài trục
334162
Số hiệu mặt hàng
9,6
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
19
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Inox
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
Côn được rèn khuôn hình nón
Thiết kế
45
Chiều dài trục
334163
Số hiệu mặt hàng
9,6
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
19
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Thép
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
Côn được rèn khuôn hình nón
Thiết kế
45
Chiều dài trục
334164
Số hiệu mặt hàng
12,7
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
25
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Thép
Chạc răng
35.000
T.độ c.phép
Côn được rèn khuôn hình nón
Thiết kế
45
Chiều dài trục
334165
Số hiệu mặt hàng
12,7
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
25
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Inox
Chạc răng
35.000
T.độ c.phép
Côn được rèn khuôn hình nón
Thiết kế
45
Chiều dài trục
334166
Số hiệu mặt hàng
3
Đường kính
38
Chiều dài
3
Đường kính trục
14
Chiều cao
Khớp răng đơn
Chạc răng
100.000
T.độ c.phép
Côn được rèn khuôn hình nón
Thiết kế
24
Chiều dài trục
296043
Số hiệu mặt hàng
3
Đường kính
38
Chiều dài
3
Đường kính trục
14
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
100.000
T.độ c.phép
Côn được rèn khuôn hình nón
Thiết kế
24
Chiều dài trục
296047
Số hiệu mặt hàng
6,3
Đường kính
45
Chiều dài
3
Đường kính trục
12,7
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
65.000
T.độ c.phép
Côn được rèn khuôn hình nón
Thiết kế
32,3
Chiều dài trục
296055
Số hiệu mặt hàng