HF 100 H Mũi doa carbua

Tính chất: Dao xoay hình ngọn lửa - Không thiết kế theo DIN 8032 Ưu thế: Phù hợp để gia công các chi tiết đúc
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều dài/mm Đường kính trục/mm Chiều cao/mm Chạc răng Tốc độ cho phép Chiều dài trục/mm Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
8
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
19
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
Tốc độ cho phép
45
Chiều dài trục
296193
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
12,7
Đường kính
77
Chiều dài
6
Đường kính trục
32
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
35.000
Tốc độ cho phép
45
Chiều dài trục
296194
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
9,6
Đường kính
65
Chiều dài
6
Đường kính trục
19
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
Tốc độ cho phép
46
Chiều dài trục
297074
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
8
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
19
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Thép
Chạc răng
55.000
Tốc độ cho phép
45
Chiều dài trục
334167
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
8
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
19
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Inox
Chạc răng
55.000
Tốc độ cho phép
45
Chiều dài trục
334168
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
12,7
Đường kính
77
Chiều dài
6
Đường kính trục
32
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Thép
Chạc răng
35.000
Tốc độ cho phép
45
Chiều dài trục
334169
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
12,7
Đường kính
77
Chiều dài
6
Đường kính trục
32
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Inox
Chạc răng
35.000
Tốc độ cho phép
45
Chiều dài trục
334170
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
3
Đường kính
38
Chiều dài
3
Đường kính trục
6
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
100.000
Tốc độ cho phép
32
Chiều dài trục
296106
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có