HF 100 H Mũi doa carbua

Tính chất: Dao xoay hình ngọn lửa - Không thiết kế theo DIN 8032 Ưu thế: Phù hợp để gia công các chi tiết đúc
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều dài/mm Đường kính trục/mm Chiều cao/mm Chạc răng T.độ c.phép Chiều dài trục/mm Số hiệu mặt hàng
8
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
19
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
45
Chiều dài trục
296193
Số hiệu mặt hàng
12,7
Đường kính
77
Chiều dài
6
Đường kính trục
32
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
35.000
T.độ c.phép
45
Chiều dài trục
296194
Số hiệu mặt hàng
9,6
Đường kính
65
Chiều dài
6
Đường kính trục
19
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
46
Chiều dài trục
297074
Số hiệu mặt hàng
8
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
19
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Thép
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
45
Chiều dài trục
334167
Số hiệu mặt hàng
8
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
19
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Inox
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
45
Chiều dài trục
334168
Số hiệu mặt hàng
12,7
Đường kính
77
Chiều dài
6
Đường kính trục
32
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Thép
Chạc răng
35.000
T.độ c.phép
45
Chiều dài trục
334169
Số hiệu mặt hàng
12,7
Đường kính
77
Chiều dài
6
Đường kính trục
32
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Inox
Chạc răng
35.000
T.độ c.phép
45
Chiều dài trục
334170
Số hiệu mặt hàng