HF 100 H Mũi doa carbua

Tính chất: Dao xoay hình ngọn lửa - Không thiết kế theo DIN 8032 Ưu thế: Phù hợp để gia công các chi tiết đúc