HF 100 Inox Mũi doa carbua

Tính chất: Bộ máy phay 5 chi tiết, khớp răng 11, trong hộp có nắp xoáy của Klingspor - Thành phần: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L10x20x6 (334204) Ưu thế: Trình bày khớp răng công suất cao Inox - Cất trữ an toàn và hữu ích các máy phay - Khớp răng tối ưu để gia công trên thép không gỉ Auxtenit chống ăn mòn và axit - Công suất cắt cao hơn so với khớp răng đôi tiêu chuẩn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Đường kính trục theo mm Chạc răng Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
9,6
Đường kính
6
Đường kính trục
Khớp răng đặc biệt Inox
Chạc răng
334221
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có