HF 100 J Mũi doa carbua

Kegelsenkform 60°
Tính chất: Dao xoay hình côn - Góc 60° - Thiết kế theo DIN 8032: KSJ Ưu thế: Phù hợp để gia công cạnh ví dụ như cắt vát
Có thể giao hàng theo yêu cầu