HF 100 K Mũi doa carbua

Tính chất: Dao xoay hình côn - Góc 90° - Thiết kế theo DIN 8032: KSK Ưu thế: Mài nhẵn lỗ khoan - Gia công cạnh ví dụ như cắt vát