HF 100 K

Tính chất: Dao xoay hình côn - Góc 90 ° - Thiết kế theo DIN 8032: KSK Ưu thế: Mài nhẵn lỗ khoan - Gia công cạnh ví dụ như cắt vát
Có thể giao hàng theo yêu cầu