HF 100 K Mũi doa carbua

Kegelsenkform 90°
Tính chất: Dao xoay hình côn - Góc 90° - Thiết kế theo DIN 8032: KSK Ưu thế: Mài nhẵn lỗ khoan - Gia công cạnh ví dụ như cắt vát
Có thể giao hàng theo yêu cầu