HF 100 L Mũi doa carbua

Tính chất: Dao xoay hình côn tròn - Thiết kế theo DIN 8032: KEL Ưu thế: Gia công các khu vực khó tiếp cận