HF 100 L Mũi doa carbua

Tính chất: Dao xoay hình côn tròn - Thiết kế theo DIN 8032: KEL Ưu thế: Gia công các khu vực khó tiếp cận
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều dài theo mm Đường kính trục theo mm Chiều cao theo mm Chạc răng Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
12,7
Đường kính
77
Chiều dài
6
Đường kính trục
32
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Thép
Chạc răng
35.000
Tốc độ cho phép
334173
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
9,6
Đường kính
76
Chiều dài
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Thép
Chạc răng
55.000
Tốc độ cho phép
334172
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
12,7
Đường kính
77
Chiều dài
6
Đường kính trục
32
Chiều cao
khớp răng đơn thô
Chạc răng
35.000
Tốc độ cho phép
297470
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
9,6
Đường kính
76
Chiều dài
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
khớp răng đơn thô
Chạc răng
55.000
Tốc độ cho phép
300055
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
12,7
Đường kính
77
Chiều dài
6
Đường kính trục
32
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
35.000
Tốc độ cho phép
296192
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
8
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
25,4
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
Tốc độ cho phép
296205
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
10
Đường kính
65
Chiều dài
6
Đường kính trục
20
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Inox
Chạc răng
55.000
Tốc độ cho phép
334204
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
9,6
Đường kính
76
Chiều dài
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
Tốc độ cho phép
296201
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
12,7
Đường kính
77
Chiều dài
6
Đường kính trục
32
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Inox
Chạc răng
35.000
Tốc độ cho phép
334174
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
6
Đường kính
50
Chiều dài
6
Đường kính trục
18
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
65.000
Tốc độ cho phép
296200
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
8
Đường kính
70
Chiều dài
6
Đường kính trục
25,4
Chiều cao
Khớp răng đặc biệt Inox
Chạc răng
55.000
Tốc độ cho phép
334171
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
3
Đường kính
38
Chiều dài
3
Đường kính trục
14
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
100.000
Tốc độ cho phép
296199
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có