HF 100 M Mũi doa carbua

Tính chất: Dao xoay hình côn nhọn - Thiết kế theo DIN 8032: SKM Ưu thế: Công việc mài nhẵn - Để gia công các lỗ khoan hình côn và rãnh - Lý tưởng cho việc xây dựng model
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều dài/mm Đường kính trục/mm Chiều cao/mm Chạc răng T.độ c.phép Thiết kế Chiều dài trục/mm
6
Đường kính
50
Chiều dài
6
Đường kính trục
20
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
65.000
T.độ c.phép
hình côn với đầu nhọn
Thiết kế
30
Chiều dài trục
9,6
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
16
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
hình côn với đầu nhọn
Thiết kế
48
Chiều dài trục
12,7
Đường kính
71
Chiều dài
6
Đường kính trục
22
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
35.000
T.độ c.phép
hình côn với đầu nhọn
Thiết kế
49
Chiều dài trục
8
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
18
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
T.độ c.phép
hình côn với đầu nhọn
Thiết kế
46
Chiều dài trục
3
Đường kính
38
Chiều dài
3
Đường kính trục
11
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
100.000
T.độ c.phép
hình côn với đầu nhọn
Thiết kế
27
Chiều dài trục