HF 100 M Mũi doa carbua

Tính chất: Dao xoay hình côn nhọn - Thiết kế theo DIN 8032: SKM Ưu thế: Công việc mài nhẵn - Để gia công các lỗ khoan hình côn và rãnh - Lý tưởng cho việc xây dựng model
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều dài theo mm Đường kính trục theo mm Chiều cao theo mm Chạc răng Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
6
Đường kính
50
Chiều dài
6
Đường kính trục
20
Chiều cao
Khớp răng đơn
Chạc răng
65.000
Tốc độ cho phép
296133
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
6
Đường kính
50
Chiều dài
6
Đường kính trục
20
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
65.000
Tốc độ cho phép
296136
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
3
Đường kính
38
Chiều dài
3
Đường kính trục
11
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
100.000
Tốc độ cho phép
296114
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
3
Đường kính
38
Chiều dài
3
Đường kính trục
11
Chiều cao
Khớp răng đơn
Chạc răng
100.000
Tốc độ cho phép
296204
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
8
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
18
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
Tốc độ cho phép
300052
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
9,6
Đường kính
64
Chiều dài
6
Đường kính trục
16
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
55.000
Tốc độ cho phép
296144
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
12,7
Đường kính
71
Chiều dài
6
Đường kính trục
22
Chiều cao
Khớp răng đôi
Chạc răng
35.000
Tốc độ cho phép
296148
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có