HF 100 N Mũi doa carbua

Tính chất: Dao xoay dạng góc không có phần cắt cuối - Thiết kế theo DIN 8032: WKN Ưu thế: Phù hợp để gia công các cạnh trong, khó tiếp cận hoặc biên dạng hình côn