bộ HF 100 Mũi doa carbua

Tính chất: Bộ máy phay 5 chi tiết, khớp răng 6, trong hộp có nắp xoáy của Klingspor - Thành phần: HF 100B 12,7x25x6 (295610), HF 100C 12,7x25x6 (295753), HF 100D 12,7x11x6 (295859), HF 100E 12,7x22x6 (295925), HF 100F 12,7x25x6 (296010) Ưu thế: Trình bày của các nhà bán hàng top đầu - cất trữ an toàn và hữu ích