HF 100 Steel Mũi doa carbua

Tính chất: Bộ máy phay 5 chi tiết, khớp răng 10, trong hộp có nắp xoáy của Klingspor-Thành phần: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172); Ưu điểm: Trình bày khớp răng công suất cao Thép (Cut 10), Cất trữ an toàn và hữu ích các máy phay - Khớp răng tối ưu để gia công trên thép và thép đúc - Công suất cắt cao hơn so với khớp răng đôi tiêu chuẩn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Đường kính trục/mm Chạc răng
9,6
Đường kính
6
Đường kính trục
Khớp răng đặc biệt Thép
Chạc răng