HF 100 Steel Mũi doa carbua

Tính chất: Bộ máy phay 5 chi tiết, khớp răng 10, trong hộp có nắp xoáy của Klingspor-Thành phần: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172); Ưu điểm: Trình bày khớp răng công suất cao Thép (Cut 10), Cất trữ an toàn và hữu ích các máy phay - Khớp răng tối ưu để gia công trên thép và thép đúc - Công suất cắt cao hơn so với khớp răng đôi tiêu chuẩn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Đường kính trục theo mm Chạc răng Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
9,6
Đường kính
6
Đường kính trục
Khớp răng đặc biệt Thép
Chạc răng
337154
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có