Đĩa cắt kim cương

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Đĩa cắt kim cương
Đường kính theo mm
Chiều rộng theo mm
Chiều dài theo mm
Mũi khoan theo mm
Thiết kế mép