DN 300 U Extra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Lớp cán nền, Vữa, Bê tông rỗng

được hàn bằng laser
Tính chất
Class Extra
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Lớp cán nền
Vữa
Bê tông rỗng
Phạm vi áp dụng
Các thợ điện, Lắp đặt điện
Công trình xây dựng
Công trình xây khô
Ưu thế: Đĩa chuốt đặc biệt với thiết kế mạnh mẽ dùng để loại bỏ vữa - tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tuyệt vời - Đoạn búa đặc biệt - Bảo vệ tối ưu thép lá
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép