DN 600 U Supra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Lớp láng nền, Vữa, Bê tông rỗng

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Lớp láng nền
Vữa
Bê tông rỗng
Tính chất
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Đĩa chuốt đặc biệt với thiết kế mạnh mẽ dùng để loại bỏ vữa dư khỏi gạch, đá tự nhiên và mặt tiền clinke - Đoạn búa đặc biệt - Bảo vệ tối ưu thép lá
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
4,5
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
325380
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
4,5
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
325381
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
19.100
T.độ c.phép
6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
330630
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
330631
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
330632
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
8
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
330658
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
8
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
330662
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
10
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
330663
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
10
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
330664
Số hiệu mặt hàng