DT 300 F Extra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Gạch ốp, Gạch lát

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Gạch ốp
Gạch lát
Tính chất
Phân đoạn vành kín
Thiết kế được thiêu kết
Ưu thế: Dụng cụ tiêu chuẩn để tạo ra cạnh sạch và cạnh không vết khía - tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tốt - Lỗ khoan được giảm 25.4/30
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
200
Đường kính
30
Mũi khoan
80
Vtối đa
7.600
T.độ c.phép
1,9
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín
Thiết kế mép