DT 300 F Extra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Gạch ốp, Gạch lát

Tính chất
Class Extra
Phân đoạn vành kín
Thiết kế được thiêu kết
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Gạch ốp
Gạch lát
Phạm vi áp dụng
Các thợ lát gạch
Làm vườn và kiến tạo cảnh quan
Ưu thế: Dụng cụ tiêu chuẩn để tạo ra cạnh sạch và cạnh không vết khía - tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tốt - Lỗ khoan được giảm 25.4/30
Có thể giao hàng theo yêu cầu