DT 300 F Extra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Gạch ốp, Gạch lát

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Gạch ốp
Gạch lát
Ưu thế: Các cạnh cắt sạch khi gia công gạch - đĩa chất lượng với giá hấp dẫn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Mũi khoan theo mm Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Chiều rộng đoạn theo mm Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
1,6
Chiều rộng đoạn
325357
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
1,6
Chiều rộng đoạn
325358
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
1,6
Chiều rộng đoạn
325359
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
1,9
Chiều rộng đoạn
325360
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
1,6
Chiều rộng đoạn
330623
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có