DT 300 F Extra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Gạch ốp, Gạch lát

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Gạch ốp
Gạch lát
Tính chất
Phân đoạn vành kín
Thiết kế được thiêu kết
Ưu thế: Các cạnh cắt sạch khi gia công gạch - đĩa chất lượng với giá hấp dẫn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
1,6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín
Thiết kế mép
325357
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
1,6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín
Thiết kế mép
325358
Số hiệu mặt hàng
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
T.độ c.phép
1,6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín
Thiết kế mép
325359
Số hiệu mặt hàng
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
T.độ c.phép
1,9
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín
Thiết kế mép
325360
Số hiệu mặt hàng
100
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
15.300
T.độ c.phép
1,6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín
Thiết kế mép
330623
Số hiệu mặt hàng