DT 300 U Extra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Vật liệu xây dựng, Bê tông

Thích hợp cho sử dụng ướt và khô
Tính chất
Class Extra
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được thiêu kết
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Vật liệu xây dựng
Bê tông
Phạm vi áp dụng
Công trình xây dựng
Công trình xây khô
Hệ thống sưởi, vệ sinh
Làm vườn và kiến tạo cảnh quan
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng dành cho vật liệu trên công trường nói chung - Công suất cắt tốt - tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tuyệt vời
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
1,6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
1,6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
T.độ c.phép
2
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
T.độ c.phép
2,3
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép