DT 300 U Extra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Vật liệu xây dựng

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Vật liệu xây dựng
Tính chất
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được thiêu kết
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng dành cho vật liệu trên công trường nói chung - Công suất cắt tốt - tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tuyệt vời
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng
300
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
2,8
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
325349
Số hiệu mặt hàng
350
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
2,8
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
325350
Số hiệu mặt hàng
300
Đường kính
30
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
2,8
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
325351
Số hiệu mặt hàng
350
Đường kính
30
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
2,8
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
325352
Số hiệu mặt hàng
300
Đường kính
20
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
2,8
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
326831
Số hiệu mặt hàng