DT 300 U Extra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Vật liệu xây dựng, Bê tông

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Vật liệu xây dựng
Bê tông
Tính chất
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được thiêu kết
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng dành cho vật liệu trên công trường nói chung - Công suất cắt tốt - tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tuyệt vời
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
1,6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
325345
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
1,6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
325346
Số hiệu mặt hàng
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
T.độ c.phép
2
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
325347
Số hiệu mặt hàng
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
T.độ c.phép
2,3
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
325348
Số hiệu mặt hàng