DT 300 UT Extra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Vật liệu xây dựng, Bê tông, Ngói lợp

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Vật liệu xây dựng
Bê tông
Ngói lợp
Tính chất
Phân đoạn Tuabin đóng kín
Thiết kế được thiêu kết
Ưu thế: Có thể sử dụng phổ dụng, công suất cắt tốt, tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tốt - Khớp răng tuabin để tạo các cạnh sạch và không vết khía - Lý tưởng cho thợ lợp mái
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
1,9
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
1,9
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
T.độ c.phép
2,2
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
T.độ c.phép
2,5
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
100
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
15.300
T.độ c.phép
1,9
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép