DT 300 UT Extra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Vật liệu xây dựng, Bê tông, Ngói lợp

Thích hợp cho sử dụng ướt và khô Phân khúc tăng áp
Tính chất
Class Extra
Phân đoạn Tuabin đóng kín
Thiết kế được thiêu kết
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Vật liệu xây dựng
Bê tông
Ngói lợp
Phạm vi áp dụng
Các thợ lợp mái
Công trình xây dựng
Nhà thầu xây dựng
Ưu thế: Có thể sử dụng phổ dụng, công suất cắt tốt, tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tốt - Khớp răng tuabin để tạo các cạnh sạch và không vết khía - Lý tưởng cho thợ lợp mái
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
1,9
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
1,9
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
T.độ c.phép
2,2
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
T.độ c.phép
2,5
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
100
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
15.300
T.độ c.phép
1,9
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép