DT 300 UT Extra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Vật liệu xây dựng, Bê tông, Ngói lợp

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Vật liệu xây dựng
Bê tông
Ngói lợp
Tính chất
Phân đoạn Tuabin đóng kín
Thiết kế được thiêu kết
Ưu thế: Có thể sử dụng phổ dụng, công suất cắt tốt, tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tốt - Khớp răng tuabin để tạo các cạnh sạch và không vết khía - Lý tưởng cho thợ lợp mái
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Mũi khoan /mm Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Chiều rộng đoạn /mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
1,9
Chiều rộng đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
325353
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
1,9
Chiều rộng đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
325354
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
2,2
Chiều rộng đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
325355
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
2,5
Chiều rộng đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
325356
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
1,9
Chiều rộng đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
330625
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có