DT 310 UT Extra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Vật liệu xây dựng, Bê tông

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Vật liệu xây dựng
Bê tông
Tính chất
Phân đoạn Tuabin đóng kín
Thiết kế được thiêu kết
Ưu thế: Có thể sử dụng phổ dụng - Công suất cắt tốt, tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tốt - Răng tuabin có vành kín để giữ cạnh sạch và không gãy - Vành cắt cao 10 mm
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Mũi khoan /mm Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Chiều rộng đoạn /mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
300
Đường kính
20
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
Tốc độ cho phép
3
Chiều rộng đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
334092
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
350
Đường kính
20
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
Tốc độ cho phép
3
Chiều rộng đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
334093
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
300
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
Tốc độ cho phép
3
Chiều rộng đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
339121
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
350
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
Tốc độ cho phép
3
Chiều rộng đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
339123
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có