DT 310 UT Extra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Vật liệu xây dựng, Bê tông

Thích hợp cho sử dụng ướt và khô Phân khúc tăng áp
Tính chất
Class Extra
Phân đoạn Tuabin đóng kín
Thiết kế được thiêu kết
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Vật liệu xây dựng
Bê tông
Phạm vi áp dụng
Các công ty lát đường
Công trình xây dựng
Làm vườn và kiến tạo cảnh quan
Nhà thầu xây dựng
Ưu thế: Có thể sử dụng phổ dụng - Công suất cắt tốt, tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tốt - Răng tuabin có vành kín để giữ cạnh sạch và không gãy - Vành cắt cao 10 mm
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
300
Đường kính
20
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
3
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
350
Đường kính
20
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
3
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
300
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
3
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
350
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
3
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép