DT 310 UT Extra Đĩa mài kim cương dành cho máy mài góc cho Vật liệu xây dựng, Bê tông, Ngói lợp

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Vật liệu xây dựng
Bê tông
Ngói lợp
Ưu thế: Có thể sử dụng phổ dụng - Công suất cắt tốt, tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tốt - Khớp răng tuabin để tạo ra cạnh sạch và cạnh không vết khía - Lý tưởng cho thợ lợp mái - Để cắt đất sét và ngói lợp
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Mũi khoan theo mm Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Chiều rộng đoạn theo mm Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
2
Chiều rộng đoạn
334089
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
2,5
Chiều rộng đoạn
334091
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
2
Chiều rộng đoạn
334088
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
2,5
Chiều rộng đoạn
334090
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
2
Chiều rộng đoạn
334087
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có