DT 350 A Extra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Nhựa đường, Sa thạch

Thích hợp cho sử dụng ướt và khô \Đoạn bảo vệ nghiêng Góc nhìn chi tiết Đoạn bảo vệ nghiêng Không có hiệu ứng cắt xén được hàn bằng laser
Tính chất
Class Extra
Phân đoạn rãnh răng rộng
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Nhựa đường
Sa thạch
Phạm vi áp dụng
Công trình ngầm
Công trình đường ống
Công trường
Làm đường
Ưu thế: Đĩa cắt kim cương với tỷ lệ giá-công suất tuyệt vời dành cho các công việc sửa chữa chung - được đặc biệt phát triển cho các ứng dụng trên nhựa đường - đoạn chống nghiêng để tránh mài hớt lưng và bảo vệ tối ưu cho thép lá