DT 350 A Extra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Nhựa đường, Sa thạch

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Nhựa đường
Sa thạch
Ưu thế: Đĩa cắt kim cương với tỷ lệ giá-công suất tuyệt vời dành cho các công việc sửa chữa chung - được đặc biệt phát triển cho các ứng dụng trên nhựa đường - đoạn chống nghiêng để tránh mài hớt lưng và bảo vệ tối ưu cho thép lá
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Mũi khoan theo mm Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Chiều rộng đoạn theo mm Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
300
Đường kính
20
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
Tốc độ cho phép
2,8
Chiều rộng đoạn
337731
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
500
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
3.900
Tốc độ cho phép
3,7
Chiều rộng đoạn
337735
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
350
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
Tốc độ cho phép
3,2
Chiều rộng đoạn
337730
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
300
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
Tốc độ cho phép
2,8
Chiều rộng đoạn
337729
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
450
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.300
Tốc độ cho phép
3,7
Chiều rộng đoạn
337734
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
350
Đường kính
20
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
Tốc độ cho phép
3,2
Chiều rộng đoạn
337732
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có