DT 350 B Extra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Bê tông

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Bê tông
Bê tông cũ, có cốt thép
Tính chất
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Vorteile: Diamanttrennscheibe mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis für die Bearbeitung von Betonmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Trennen - Optimale Standzeit
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Mũi khoan /mm Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Chiều rộng đoạn /mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
2,4
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
339828
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
2,6
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
339829
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
10.200
Tốc độ cho phép
2,4
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
345382
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có