DT 350 BT Extra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Bê tông

Thích hợp cho sử dụng ướt và khô được hàn bằng laser Phân khúc tăng áp
Tính chất
Class Extra
Phân đoạn Tuabin
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Bê tông
Bê tông cũ, có cốt thép
Phạm vi áp dụng
Các công ty lát đường
Làm vườn và kiến tạo cảnh quan
Nhà thầu xây dựng
Ưu thế: Đoạn tuabin đặc biệt đảm bảo tốc độ cắt cực cao trên hầu hết các vật liệu cứng - tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tối ưu