DT 350 U Extra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Vật liệu xây dựng, Bê tông

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Vật liệu xây dựng
Bê tông
Tính chất
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng với các đoạn tiêu chuẩn được hàn bằng laser dành cho các vật liệu nói chung ở công trường - Cắt dễ dàng, êm ái và nhanh chóng với tuổi thọ cực cao - tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tối ưu
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Chiều rộng đoạn/mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
300
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
Tốc độ cho phép
2,8
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
336220
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
350
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
Tốc độ cho phép
3
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
336221
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
300
Đường kính
20
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
Tốc độ cho phép
2,8
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
336223
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
350
Đường kính
20
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
Tốc độ cho phép
3
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
336224
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
400
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.800
Tốc độ cho phép
3,6
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
347486
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có