DT 500 AC ACCU Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Vật liệu xây dựng, Bê tông

Class Accu
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Vật liệu xây dựng
Bê tông
Ưu thế: Đĩa vạn năng với khớp răng tuabin để tạo ra cạnh sạch và cạnh không vết khía - Công suất cắt tối ưu dành cho tất cả máy mài góc chạy pin
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Mũi khoan theo mm Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Chiều rộng đoạn theo mm Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
1,9
Chiều rộng đoạn
331229
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
1,9
Chiều rộng đoạn
331230
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có