DT 600 AS Supra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Gạch từ cát và vôi

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Gạch từ cát và vôi
Tính chất
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Nhờ sử dụng các đoạn cứng mà đĩa có tuổi thọ tuyệt vời - Đặc biệt phù hợp với sa thạch, gạch vôi cát và vật liệu mài mòn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Chiều rộng đoạn/mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
2,5
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
334039
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
2,5
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
334040
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
2,7
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
334041
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
2,7
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
334042
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
10.200
Tốc độ cho phép
2,5
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
336180
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có