DT 600 F Supra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Thành phấn gốm mỏng, Gạch lát, Gạch lát, tráng men

Thích hợp cho sử dụng ướt và khô
Tính chất
Class Supra
Phân đoạn vành kín
Thiết kế được thiêu kết
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Thành phấn gốm mỏng
Gạch lát
Gạch lát, tráng men
Phạm vi áp dụng
Các thợ lát gạch
Làm vườn và kiến tạo cảnh quan
Ưu thế: Đĩa chuyên nghiệp dành cho gạch và fenspat - Vành kín để tạo các cạnh sạch và không vết khía - Lỗ khoan giảm 25,4/30
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
250
Đường kính
30
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.100
T.độ c.phép
1,9
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín
Thiết kế mép
300
Đường kính
30
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
2
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín
Thiết kế mép
350
Đường kính
30
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
2
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín
Thiết kế mép
180
Đường kính
30
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
T.độ c.phép
1,6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín
Thiết kế mép
200
Đường kính
30
Mũi khoan
80
Vtối đa
7.600
T.độ c.phép
1,9
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín
Thiết kế mép