DT 600 F Supra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Thành phấn gốm mỏng, Gạch lát, Gạch lát, tráng men

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Thành phấn gốm mỏng
Gạch lát
Gạch lát, tráng men
Tính chất
Phân đoạn vành kín
Thiết kế được thiêu kết
Ưu thế: Đĩa chuyên nghiệp dành cho gạch và Fenspat - Hoạt động chính xác - Thời gian cắt ngắn - Cạnh cắt sạch
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
1,6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín
Thiết kế mép
325368
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
1,6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín
Thiết kế mép
325369
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
10.200
T.độ c.phép
1,6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín
Thiết kế mép
325370
Số hiệu mặt hàng
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
T.độ c.phép
1,6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín
Thiết kế mép
325371
Số hiệu mặt hàng
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
T.độ c.phép
1,9
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín
Thiết kế mép
325372
Số hiệu mặt hàng
100
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
15.300
T.độ c.phép
1,6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín
Thiết kế mép
330624
Số hiệu mặt hàng