DT 600 GU Supra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Đá granit, Gạch đá mài

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Đá granit
Gạch đá mài
Tính chất
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Tốc độ cắt cao - Tuổi thọ tốt - Cắt sạch - Tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tốt - Phù hợp với mọi loại granit
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Chiều rộng đoạn/mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
2,4
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
336614
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
2,4
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
336615
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
2,6
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
336616
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
2,6
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
336617
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có