DT 600 GU Supra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Đá granit, Gạch đá mài

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Đá granit
Gạch đá mài
Tính chất
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Tốc độ cắt cao - Tuổi thọ tốt - Cắt sạch - Tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tốt - Phù hợp với mọi loại granit
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
2,4
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
2,4
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
T.độ c.phép
2,6
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
T.độ c.phép
2,6
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép