DT 600 KM Supra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Clanke cứng vừa

Tính chất
Class Supra
Phân đoạn Răng ngắn
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Clanke cứng vừa
Clinker mềm
Phạm vi áp dụng
Nhà máy gạch/ nhà máy clanke
Ưu thế: Tốc độ cắt cao nhờ răng ngắn - Tuổi thọ rất tốt nhờ phân đoạn cao 15 mm - Đặc biệt phù hợp cho clanke từ cứng trung bình đến mềm
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
450
Đường kính
60
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.300
T.độ c.phép
3,6
Chiều rộng đoạn
15
Chiều cao đoạn
Khớp răng ngắn
Thiết kế mép
350
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
3
Chiều rộng đoạn
15
Chiều cao đoạn
Khớp răng ngắn
Thiết kế mép