DT 600 KM Supra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Clanke cứng vừa

Thích hợp cho sử dụng ướt và khô 15 mm Chiều cao đoạn được hàn bằng laser
Tính chất
Class Supra
Phân đoạn Răng ngắn
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Clanke cứng vừa
Clinker mềm
Phạm vi áp dụng
Nhà máy gạch/ nhà máy clanke
Ưu thế: Tốc độ cắt cao nhờ răng ngắn - Tuổi thọ rất tốt nhờ phân đoạn cao 15 mm - Đặc biệt phù hợp cho clanke từ cứng trung bình đến mềm