DT 600 KMS Supra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Klinker mittelhart

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Klinker mittelhart
Klinker hart
Tính chất
Phân đoạn Răng ngắn
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Tốc độ cắt cao nhờ răng ngắn - Tuổi thọ rất tốt nhờ phân đoạn cao 15 mm - Đặc biệt phù hợp cho clanke từ cứng trung bình đến mềm - Nhờ lõi sandwich, nó đặc biệt phù hợp cho công việc có tiếng ồn thấp
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
450
Đường kính
60
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.300
T.độ c.phép
3,6
Chiều rộng đoạn
15
Chiều cao đoạn
Khớp răng ngắn
Thiết kế mép
350
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
3
Chiều rộng đoạn
15
Chiều cao đoạn
Khớp răng ngắn
Thiết kế mép